Aanpassingen op de basisverzekering 2022
 

Collectief blijft bestaan

De collectiviteitskorting van 5 procent op de basisverzekering zal ook in 2022 blijven bestaan.

Zorgverzekering duurder
De zorgpremie stijgt in 2022 met 44 euro. Dat staat in de Miljoenennota die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Zorgverzekeraars bepalen echter uiteindelijk zelf de hoogte van de premie.

Extra zorg bij corona (verlengd)
Vanuit de basisverzekering komt er ruimere dekking voor (ex) coronapatiënten, die te maken hebben met langdurige klachten, zoals vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid.

Zij kunnen gebruik maken van extra paramedische zorg:

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)

Let op: De regeling over vergoeding van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten zal een jaar doorlopen. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar wordt nu verlengd tot 1 augustus 2022. 

Geen eigen risico voor specifieke groepen
Per 2021 hoeven donoren geen eigen risico te maken voor medische kosten in verband met hun donatie. Op die manier zijn er geen financiële belemmeringen om patiënten die een orgaan nodig hebben te helpen. Voorheen moesten zij voor medische kosten die ontstonden na 13 weken nog wel eigen risico te betalen.

Eigen bijdrage geneesmiddelen
Ook in 2022 is de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) €250. 

In het regeerakkoord geldig tot 2021 is afgesproken dat de eigen bijdrage voor medicijnen uit het GVS maximaal €250 per jaar is. Zonder aanvullende regeling zou de eigen bijdrage voor medicijnen uit het GVS vanaf 2022 weer onbegrensd zijn. Door een aangenomen motie is de regeling nu verlengd tot 1 januari 2023. 


Eigen risico blijft € 385
Het verplicht eigen risico blijft ook in 2022 een bedrag van € 385 net als in voorgaande jaren. Dat is niet vreemd want de politiek heeft besloten dit bedrag de gehele regeerperiode vast te zetten. Weet je niet wat het eigen risico inhoudt? Als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat, krijg je een rekening. De eerste € 385 van die rekening betaal je zelf. Dat wordt het verplicht eigen risico genoemd. Je hebt het recht om je eigen risico op vrijwillige basis te verhogen naar maximaal 885 euro. In ruil hiervoor biedt de zorgverzekeraar een korting op de premie.